Disclaimer

1. Algemeen

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

2. Intellectuele eigendomsrechten

U erkent uitdrukkelijk dat al de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba. De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd. Wilt u ze reproduceren of verspreiden, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is. U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik.

3. Aanbrengen van een hyperlink naar de website van Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de startpagina van de Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba-website. De webpagina waarop de hyperlink staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba-website moet duidelijk zichtbaar zijn. Andere hyperlinks mag u alleen aanbrengen na uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba. U kunt uw verzoek sturen naar Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba door middel van het contactformulier dat u op de website vindt.

4. Aansprakelijkheid van Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba

De informatie op de Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de website toch onvolledig zijn, vergissingen bevatten of afwijkingen in technische specificaties bevatten, dan kan Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Broeierij & Pluimveebedrijf Lafaut bvba

Klokhofstraat 13
8980 Beselare
België

BE 0413 611 265

T +32 57 46 65 32
F +32 57 46 73 61
info@broeierij-lafaut.be

Couvoir De L'étoile

Warmoestraete 1703
59122 Hondschoote
France

T +33 328 68 33 50
F +33 328 68 32 77
info@couvoirdeletoile.fr

Privacy & Disclaimer